Klimapolitik er også fordelingspolitik

Skatte- og afgiftspolitikken som redskab til at fremme klimadagsordenen skal være adfærdsregulerende på den rigtige måde.

MM Special: Klimapolitik har social slagside

Den særdeles sammensatte bevægelse i Frankrig med de gule veste startede som en protest mod forhøjede benzin- og dieselafgifter. Afgiftsløsningen skulle medvirke til realiseringen af præsident Macrons ambitiøse plan for at gøre Frankrig til leder af den grønne dagsorden på den store verdensscene, og han havde efterhånden både internt i sin regering og over for omverdenen behov for at vise handling på den front.

Det blev hans første markante nederlag som præsident.

Sagen er, at de gule veste ikke er imod den grønne dagsorden. Men de er imod forringelser af deres levevilkår. Og benzin- og dieselafgifterne blev gnisten, der tændte et bål af utilfredshed.

Det er svært at finde modstanderne af at gøre noget godt for planeten, men hvis måden, det skal gøres på, skubber til den voksende ulighed og primært rammer lavindkomstgrupperne, så bliver det til elitens grønne projekt, der føjer sig til elitens globaliseringsprojekt og digitaliseringsprojekt, der betyder nedlæggelse af gamle jobfunktioner, øget konkurrence udefra og politisk afmagt og manglende fremtidshåb for lavindkomstgrupperne.

Den internationale diskussion om klimamål har i høj grad handlet om de fattigste landes krav om at få økonomisk hjælp fra de rige lande til at nedbringe deres CO2-udslip og skabe bæredygtig produktion og en forventning til de rige lande om, at de mere ambitiøst og aggressivt tager deres del af ansvaret for at realisere Parisaftalens målsætninger.

Men diskussioner om anvendelsen af skatter og afgifter som den i Frankrig findes også i Australien, Canada og USA. I velmente forsøg på at presse et klimabelastende forbrug i bund, åbnes der en ny dagsorden og en protestreaktion fra lavindkomstgrupperne.

Præsident Trump undlod da heller ikke, da krisen med de gule veste var på sit allerhøjeste, at gøre den franske præsident opmærksom på, at Trump netop havde trukket USA ud af klimaaftalen fra Paris, fordi han ikke følte, at den var retfærdig over for Trumps vælgergrupper i kulindustrien, bilindustrien med mere. Alt sammen efter at Macron kraftigt havde kritiseret den amerikanske præsidents klimaholdning.

UNDERSØGELSER I USA VISER, at de 10 procent rigeste amerikanere i stigende grad belaster klimaet i kraft af deres forbrug, en belastning, som er langt større end den, som forårsages af den fattigste del af USA’s befolkning. Samme analyser er foretaget i Canada. Når klimaindsatsen ikke længere kan løses ved store kollektive beslutninger, men også må fokusere på vores forbrug og livsstil og vores individuelle ansvar, nødvendiggør det en anden politisk samtale om størrelsen af uligheden i et samfund.

Dermed er klimasag og økonomisk ulighed ikke blot blevet et opgør mellem ulande og ilande, men også en sammenhængende problemstilling hos os og i de øvrige europæiske lande, som holder fast i klimaambitionerne fra Parisaftalen. Så spørgsmålet er, hvilke redskaber der skal bruges til at undgå, at klimaindsatsen kommer til at vende den tunge ende nedad og øge uligheden.

Den franske præsident har efter gadekampene med de gule veste ikke alene droppet sine afgiftsforhøjelser og lovet at hæve mindstelønnen. Han har også iværksat en omfattende dialogproces med befolkningen frem til midten af marts. Her er han også ude at spørge befolkningen til klimaindsatsen.

HAN SPØRGER BLANDT ANDET franskmændene i den dialogproces:

"Hvordan finansierer vi bedst den økologiske overgang? Hvordan laver vi konkrete løsninger som erstatning for gamle opvarmningskilder eller gamle biler, som er økonomisk tilgængelige for alle? Hvad er de enkleste og mest økonomisk bæredygtige løsninger? Hvilke løsninger på transportområdet, boliger, opvarmning, fødevarer bør skabes lokalt og ikke på nationalt plan? Hvilke konkrete forslag ønsker du at stille for at fremskynde vores miljømæssige omstilling? Hvordan garanterer vi den videnskabelige basis for de valg, vi skal træffe? Hvordan kan vi dele byrden ved disse valg med europæiske og internationale partnere, så vores landmænd og vores industri ikke straffes i forhold til udenlandske konkurrenter?"

Det er jo faktisk ganske gode spørgsmål, som dog må siges at kræve en temmelig klimapolitisk, veloplyst befolkning, hvis de skal finde svarene. Spørgsmålet er, om de gule veste vil kunne se en ide i at tage den dialog med præsidenten, eller om de vil have ham til at se det perspektiv, at en klimapolitik ikke er løsrevet fra en økonomisk politik, fra jobsikkerhed, et socialt sikkerhedsnet, et anstændigt pensionsliv og et mere lyst fremtidsperspektiv for de unge. Klimapolitikken bliver en integreret del af den fordelingspolitiske diskussion i samfundet. Det bliver den realitet, som den franske præsident, såvel som alle andre ilandes regeringer – inklusive den danske – kommer til at forholde sig til.

Forrige artikel Vi skylder vores ældre en værdig afsked Vi skylder vores ældre en værdig afsked Næste artikel Davos er blevet afmagtens topmøde Davos er blevet afmagtens topmøde

Post-crash-økonomerne er ved at blive voksne

Post-crash-økonomerne er ved at blive voksne

I Storbritannien præger bevægelsen Rethinking Economics allerede erhvervsliv, styrelser, ministerier – og endda nationalbanken. De første studenteroprørere på økonomistudierne arbejder nu mange steder i samfundet og er i gang med at sætte deres præg på det.

Økonomisk Institut: Vi underviser allerede meget bredt

Økonomisk Institut: Vi underviser allerede meget bredt

De studerendes kritik af et for snævert pensum på økonomistudiet rammer forbi, siger institutleder på Økonomisk Institut ved Københavns Universitet. Tidligere overvismand ser Rethinking Economics som et svagt oprør uden meget klare alternativer.

Nu ruller den cirkulære økonomi

Nu ruller den cirkulære økonomi

Ny lovgivning fra både Folketinget og EU presser på for mere fokus på reparationer og genanvendelse af materialer. Produkter og forretningsmodeller, der bygger på de samme principper, vælter frem. Den cirkulære økonomi er en ide, hvis tid er kommet.

Vi bruger afsindigt meget plastik

Vi bruger afsindigt meget plastik

Pludselig hader vi plastik. På få år er der kommet langt større bevidsthed om, at vores plastikaffald havner i maven på fisk og fugle eller i gigantiske plastik-øer i verdenshavene. Alligevel vokser forbruget støt. Det arbejder politikere, erhvervsfolk og civilsamfundet på at ændre.

Plastik fra danske husholdninger får nyt liv i Langå

Plastik fra danske husholdninger får nyt liv i Langå

Dansk Affaldsminimering sorterer, renser og tørrer plastik fra danske husholdninger på deres anlæg i Langå uden for Randers. Virksomheden giver plastikken nyt liv ved at smelte den om, så den kan sælges videre til producenter.

Brød bliver til øl bliver til brød

Brød bliver til øl bliver til brød

Det økologiske bageri Jalm&B har sammen med Carlsbergs bryggeri Jacobsen indgået en industriel symbiose, hvor de aftager hinandens restprodukter til at bage brød og brygge øl.

Dansk svineproducent satser stort på bæredygtige larver

Dansk svineproducent satser stort på bæredygtige larver

Den danske virksomhed Enorm Biofactory vil dyrke larver til produktion af insektprotein, som vil kunne anvendes som tilskud i fødevarer og i fiskefoder. ”Vores mål er at komme så tæt som muligt på et nulspildsanlæg,” siger administrerende direktør Carsten Lind Pedersen

Set, læst og hørt: Julie Rokkjær Birch

Set, læst og hørt: Julie Rokkjær Birch

Julie Rokkjær Birch er ny direktør på Kvindemuseet. Mandag Morgen har spurgt hende om, hvad hun har set, læst og lyttet til for nylig, og hendes anbefalinger byder på alt fra historie til science fiction og spiritualitet.

EU rører på sig som global stormagt

EU rører på sig som global stormagt

EU-landene aftvang før påske historiske handelspolitiske indrømmelser fra Kina. Det er kun det seneste eksempel på, at EU så småt begynder at træde i karakter som en global stormagt.

Brug verdensmålene effektivt til forretningsudvikling

Brug verdensmålene effektivt til forretningsudvikling

KOMMENTAR: Hvordan tager man som virksomhed verdensmålene til sig og bruger dem konkret i forretningsudviklingen? 13 danske virksomheder har fundet svarene gennem FN’s Udviklingsprogram SDG Accelerator. Lederen af programmet giver her et bud på, hvad andre kan lære af det.

Javel, fru statsminister

Javel, fru statsminister

ANALYSE: Mette Frederiksen vil ruske op i embedsværket, hvis hun vinder valget. Hun vil styrke Statsministeriet og tage stærkere politisk styring på prioriterede områder som børn. Men strategien er risikabel, og møgsager kan hobe sig op på hendes bord.

Så meget fylder den private velfærd i din kommune

Så meget fylder den private velfærd i din kommune

Danmark oplever i disse år en gradvis privatisering af velfærden. Her kan du se andelen af private daginstitutioner, andelen af elever i private skoler og antallet af private plejeboliger i din kommune.

Politisk aristokrati A/S

Politisk aristokrati A/S

Den postpræsidentielle klubs p.t. største stjerne, Michelle Obama, sælger millioner af bøger og taler for fulde huse. Et fragmenteret mediebillede gør, at folk hungrer efter en koncentreret aften i selskab med fascinerende mennesker, mener dansk festival-direktør. Det er blevet en millionforretning for ekspolitikere og deres fruer.

Europas gamle stormagter er i en elendig demokratisk forfatning

Europas gamle stormagter er i en elendig demokratisk forfatning

ANALYSE: Frankrigs demokrati er lige så sygt som det britiske. Hverken i Paris eller London er parlamenterne i stand til at skabe folkelig konsensus om nødvendige politikker. Theresa Mays håndtering af Brexit vil sætte dybe spor i årtier. Præsident Macron overlever kun takket være Frankrigs autoritære system.

Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

Hver syvende nye plejebolig drives af private. Antallet af fri- og privatskoler er højere end nogensinde. Antallet af børn i privatinstitutioner er tredoblet på få år. Danmark er på vej ind i en ny epoke, hvor den private velfærd vil fylde mere, forudser professor.

Over 30.000 børn bliver passet af private

Over 30.000 børn bliver passet af private

Private vuggestuer og børnehaver skyder frem over hele landet i disse år. Hver syvende daginstitution er i dag privat. I nogle kommuner er det op mod halvdelen. Eksperter forudser, at antallet vokser, i takt med at der skal oprettes op imod 6.000 flere pladser årligt.

Flere private plejeboliger til ældre aflaster kommunerne

Flere private plejeboliger til ældre aflaster kommunerne

Hver syvende nye plejebolig i Danmark bygges for private penge og skal drives af private operatører. Det stigende antal ældre er også blevet et marked for millioninvesteringer i private velfærdstjenester. Borgmestre i en stor og en lille kommune hilser de nye byggerier velkommen.

Set, læst og hørt: Rasmus Kjeldahl

Set, læst og hørt: Rasmus Kjeldahl

Mandag Morgen har bedt Rasmus Kjeldahl om tre kulturanbefalinger. Med musik fra unge, upcoming bands, en bog om Europas tilstand og et teaterstykke om parforholdet er der lidt for enhver smag.

Storhedstid for departementschefer

Storhedstid for departementschefer

Hvis en departementschef kan få en for departementet vigtig sag med i et regeringsgrundlag, er det en næsten-garanti for, at en ny minister vil tage sagen videre. Derfor bruger topembedsmændene tiden lige op til et folketingsvalg på at gennemgå såvel skuffesager som organisation.

Tag et opgør med de anonyme donationer

Tag et opgør med de anonyme donationer

KOMMENTAR: Politikere modtager mere offentlig støtte end nogensinde, men alligevel føler flere partier sig berettigede til at skjule deres private donorer. Det er demokratisk betænkeligt.

Regnearksledelsen har fejlet

Regnearksledelsen har fejlet

KOMMENTAR: Problemerne i Skat er et symptom på mange års fejlbehæftet tænkning i den offentlige sektor, hvor regneark udarbejdet af konsulenthuse har fået lov at diktere alt for meget alt for længe. Der er brug for færre konsulenter og mere ledelse.

Endnu en lærerreform, der svigter børn og unge med særlige behov

Endnu en lærerreform, der svigter børn og unge med særlige behov

KOMMENTAR: Uddannelsesministeren har nedsat en kommission, der skal komme med udspil til en ny læreruddannelse. Men der er ikke en eneste ekspert med forstand på specialpædagogik med ved bordet. Et signal om, at ministeren overser et af folkeskolens grundlæggende problemer.

Den demokratiske samtale med politikeren som cybersherif

Den demokratiske samtale med politikeren som cybersherif

En stor del af den politiske debat herhjemme begynder og foregår i dag på politikernes egne profiler på de sociale medier, og dermed er det også i politikernes magt at blokere de brugere, de ikke ønsker, skal blande sig i den demokratiske samtale.

Set, læst og hørt: Marie-Louise Boisen Lendal

Set, læst og hørt: Marie-Louise Boisen Lendal

Mandag Morgen har bedt Marie-Louise Boisen Lendal om tre kulturanbefalinger. Som direktør i den fødevarepolitiske tænketank Frej er hun dybt optaget af bæredygtighed, og det skinner igennem i anbefalingerne, der rummer tanker om kapitalisme, klimakamp og grøn virksomhedsledelse.

Start med at evaluere dig selv som mødeleder

Start med at evaluere dig selv som mødeleder

KOMMENTAR: En vej til at blive en bedre mødeleder er at evaluere sine egne møder på en systematisk måde, mener en af dem, der underviser kommende mødeledere. Det er i foreningen af teori og praksis, at guldet ligger.

Dampen er gået af privatiseringstoget

Dampen er gået af privatiseringstoget

Regeringen drømte for få år siden om at sælge el-, vand- og varmeværker for milliarder. Nu er privatiseringsbølgen bremset op i Danmark og mange andre steder i Europa. Det handler både om politik og økonomi.

Lilleholt: Målet var aldrig at sælge forsyningssektoren til en udenlandsk kapitalfond

Lilleholt: Målet var aldrig at sælge forsyningssektoren til en udenlandsk kapitalfond

Forsyningssektoren skal gøres mindre afhængig af tilskud og mere båret af markedskræfter. Men regeringen har ikke som mål, at der skal sælges ud af sektorens aktiver, fastslår energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. "Jeg har som minister – og det gælder også regeringen – ingen planer om at blande mig i ejerskabet."

Dueller på analyse og tal afgør forsyningssektorens fremtid

Dueller på analyse og tal afgør forsyningssektorens fremtid

Tænketanke, analyseinstitutter og interessenter på tværs af det politiske spektrum har de senere år bidraget til debatten om forsyningssektorens fremtid med argumenter for og imod involvering af private kræfter. Mandag Morgen kortlægger argumenterne fra et bredt felt af aktører.

Forbrugerejet fjernvarme kan blive centralt for Danmarks grønne omstilling

Forbrugerejet fjernvarme kan blive centralt for Danmarks grønne omstilling

Næsten to ud af tre boliger bliver varmet op af fjernvarme. Det nærmer sig europæisk rekord. Nu opfordrer dansk topekspert til, at vi for alvor bruger fjernvarmen i den grønne omstilling. ”Det bliver dyrere at lade være,” siger Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.

Nyt job: Torben Möger Pedersen bliver formand for CBS

Nyt job: Torben Möger Pedersen bliver formand for CBS

Som ny bestyrelsesformand på Copenhagen Business School skal Torben Möger Pedersen i samarbejde med rektor Nikolaj Malchow-Møller forsøge at sikre universitetet en plads blandt verdens bedste erhvervsuniversiteter.

"Den største fare ved maskinerne er at vi bliver som dem"

INTERVIEW: Teknologien byder på enorme gevinster, og hvis ikke vi kaster os ind i udviklingen, bliver vi udkonkurreret af dem, der gør. Men jo mere vores samfund og vi selv præges af teknologien, des mere mister vi af det, som gør os til mennesker og giver mening for os, advarer den tyske fremtidsforsker Gerd Leonhard.

Global topfeminist: Danmark sakker bagud på ligestilling

Global topfeminist: Danmark sakker bagud på ligestilling

INTERVIEW: Verden bliver rigere, sundere og mere sikker, hvis alle regeringer prioriterer ligestilling højere, mener Katja Iversen, leder af ngo'en Women Deliver. Hun skoser Danmark for at svigte ligestilling og for at have misset #MeToo-debatten.

Mødes I – eller holder I bare møder?

Mødes I – eller holder I bare møder?

KOMMENTAR: Møder er et nødvendigt, men ofte også udskældt element på mange arbejdspladser. Som leder er det din opgave at undgå, at subtile udelukkelsesmekanismer, alliancer og snævert fokus på egne agendaer blokerer for, at deltagerne kan samles om en fælles sag.