Et ledelsesmanifest for vedvarende forandring af sundhedsvæsenet

KOMMENTAR: Regeringens ledelseskommission opfordrer alle 46.000 offentlige ledere til at formulere deres eget ledelsesgrundlag. Målet er i sidste ende at skabe mere værdi for borgerne. Her er mit bud. 

Ledelse i den offentlige sektor tjener mange formål. Det helt åbenlyse formål er, at man som leder går forrest for at sikre, at love og regler overholdes. For vores danske velfærdssamfund hviler på tillid.

Som borgere betaler vi vores skat i forventning om, at pengene går til god behandling på hospitalerne, at der bliver passet på vores børn og ældre osv.

Derfor er skandaler som dem, vi har set i SKAT, på ingen måder gratis. Det er afgørende at sikre gennemsigtighed og ordentlighed i forvaltningen af borgernes penge.

Men det er langt fra det eneste krav.

Forpligtelse til forandring

Offentlig ledelse tjener også et andet vigtigt formål, nemlig at drive forandring. Og dét optager mig som vicedirektør på Nordsjællands Hospital og projektdirektør for organisationen bag det nye superhospital i Nordsjælland.

Faktisk mener jeg, at man burde forpligte os offentlige ledere på at finde nye løsninger og føre dem ud i livet, ligesom man i dag forpligter os til at overholde regler og procedurer. Tænk f.eks. på, hvor stor værdi økonomiafdelingerne i den offentlige drift kunne skabe, hvis de i endnu højere grad systematisk identificerede projekter baseret på data og nye løsninger.

For mig er forandring selve omdrejningspunktet for offentlig ledelse og for det projekt, jeg har brugt de sidste 7 år af mit liv på.

Sæt høje ambitioner 

Min arbejdsplads er Region Hovedstaden. ”Den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet, samt et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau”. Sådan lyder visionen, som i mine ører er særdeles ambitiøs. Det er ikke en ambition, man kommer sovende til. 

Nordsjællands Hospital har med et budget på 4,5 mia. kroner og en bar mark fået årtiers mulighed for at redefinere, hvad et hospital skal tilbyde borgerne i fremtiden. Går vi kompromisløst efter at skabe en ny type hospital, kan vi nå det internationale topniveau, regionen ønsker.

Gør vi, som vi plejer, risikerer vi, at hospitalet er forældet, før det åbner. Vi er eksempelvis nødt til at se kritisk på de krav, som blev stillet til de nye hospitaler i 2007. Det var året, hvor den første iPhone kom på markedet. Meget er sket siden.

Find stoltheden

Jeg vil altså lede for at skabe forandring. Men hvordan begynder jeg mit manifest? Ledelseskommissionen anbefaler, at jeg svarer på spørgsmålet ”Hvad ønsker jeg, at mine medarbejdere fortæller mig på min sidste arbejdsdag?”

Jeg tænker lidt over forskellige ord, men det er følelserne, jeg dvæler ved. Af stolthed og sammenhold.

Gid, mine medarbejdere siger, at de har været med til at skabe det største projekt i deres liv. At vi har gjort det sammen. At vi ikke er gået på kompromis, men har skabt det allerbedste resultat til borgerne. At vi med projektet har vist, at den offentlige sektor i Danmark kan gå forrest. At det har været fedt. Og ikke mindst at det har været meningsfuldt.

Inspirér

Så langt så godt. Næste skridt er ifølge kommissionen at besvare spørgsmålet ”Hvad mener jeg er vigtigst i min måde at drive ledelse på?”

Når man vil bryde med det etablerede og skabe noget nyt, kan man ikke alene lede efter regler og procedurer. Man må lede efter værdier. Inspirere.

Arbejdsmarkedet præges i stigende grad af generationer, der er drevet af formålet. Det gælder til dels min egen generation X og især de yngre generationer Y, også kaldet millennials, og Z, de digitalt indfødte. De kaster deres energi og kærlighed efter projekter med gode og tydelige formål, hvis man altså kan inspirere dem.

I vores tilfælde er det et megaprojekt til milliarder, men mere væsentligt er det et projekt, der giver mening, når man forklarer det over aftensmaden. Der findes masser af andre formål i det offentlige. Vi skal bare blive bedre til at finde dem. Det gør vi som ledere ved konstant at spørge os selv, hvorfor vi gør, som vi gør. Og inspirere vores medarbejdere ud fra et tydeligt, fælles værdisæt og stærke argumenter. Ellers lytter vores yngste medarbejdere ikke.  

Delegér

Delegering af ansvar er en anden vigtig værdi og et centralt værktøj i min ledelse. F.eks. opfordrer vi studenterne til at tage stilling til deres opgaver selvstændigt og rådgive deres kolleger. De er ikke ansat til at kopiere eller brygge kaffe.

For mig er det afgørende, at alle forlader projektet dygtigere, end da de kom, og at den udvikling er tydelig. Ikke blot for mig eller for dem selv, men også for omverdenen.

Et megaprojekt som vores kræver desuden, at der er styr på tusindvis af detaljer. Hvis jeg skal få projektet i mål, kan jeg ikke have en holdning til designet af årets julekort eller til vores opslag på Facebook. Men jeg og ledelsen står klar til at rådgive vores medarbejdere, når de har brug for det.

Efter et halvt til et helt år på arbejdspladsen kan jeg se, hvem der trives. Mange blomstrer. Men der er også nogle, som finder det stressende selv at skulle planlægge og prioritere i deres hverdag. De får svært ved at slå til hos os. Ærgerligt, men fair. 

Lyt, og vær nysgerrig

Nysgerrighed er en tredje værdi, der styrer min ledelse. Hvis vi skal skabe en ny type hospital, kræver det et team med samme tilgang, som vi hyldede på universitetet. Evnen til at undre sig – og at trives med i perioder at være lidt puzzled. Derfor er det i høj grad den evne, vi har kigget efter til jobsamtalerne.

Selvfølgelig skal folk have fri, men jeg forventer egentlig, at når man står i lufthavnen, i kø hos Netto eller til koncert, så gør man sig tanker som ”nu er der selvbetjeningskasser – kan man overføre det til noget andet”? Tyvstjæle med arme og ben – eller blive inspireret, om du vil – og overføre det til vores nye hospital. Det er en af de fornemste opgaver, vi har, når vi skal forvalte rammen på 4,5 mia.

I Danmark har vi en særlig mulighed for at udnytte den lave magtdistance, som vi fortæller vidt og bredt om i udlandet. En mulighed for at bringe flere nye ideer i spil, hvis vi som ledere viser anerkendelse, når vi bliver udfordret.

For nysgerrighed er afgørende for, at embedsmænd kan gøre deres indflydelse gældende. Hvad end vi skal bygge et nyt hospital, evaluere forbedringstiltag eller rådgive politikere. Så vi kan udvikle den undrende tilgang, vi lærte som studerende, til at skabe en stærk offentlig sektor for borgerne og forandre samfundet indefra.

Det er mit mål. Og nu er jeg klar til at skrive mit manifest.

Mit manifest

Jeg er leder, fordi jeg vil skabe forandring. For mig er det en kær pligt. Jeg drømmer om at gøre samfundet bedre ved at udvikle de bedste nye løsninger, der begejstrer borgerne. Ikke blot små justeringer af det eksisterende.

Jeg er drevet af formålet, og jeg ønsker at inspirere mine medarbejdere. Jeg gør mig både umage med at lytte og argumentere, for jeg vil nå frem til den bedste løsning hver gang. Af samme grund forventer jeg, at mine medarbejdere udfordrer mig. At de er nysgerrige og henter inspiration hos andre brancher. 

Jeg giver med glæde ansvar videre og står klar til at rådgive mit team, når der er brug for det. Man må gerne være uenig, så længe man er ambitiøs og arbejder hen mod det samme overordnede formål.

Man skal insistere på at skabe vedvarende værdifulde forandringer. Og man skal tro på, at den offentlige sektor kan gå forrest, hvis vi insisterer.Henrik Schødts

Projektdirektør for Nyt Hospital Nordsjælland - et af de nye supersygehuse. Skriver i Mandag Morgen om de overvejelser, dilemmaer og beslutninger, der ligger bag indrettelsen af fremtidens velfærdsbygning.

LÆS MERE
Forrige artikel Risiko-chef: Styrer vi bevidstløst mod en ny global krise? Risiko-chef: Styrer vi bevidstløst mod en ny global krise? Næste artikel Unlock! Tid til at komme videre med Brexit Unlock! Tid til at komme videre med Brexit

Post-crash-økonomerne er ved at blive voksne

Post-crash-økonomerne er ved at blive voksne

I Storbritannien præger bevægelsen Rethinking Economics allerede erhvervsliv, styrelser, ministerier – og endda nationalbanken. De første studenteroprørere på økonomistudierne arbejder nu mange steder i samfundet og er i gang med at sætte deres præg på det.

Økonomisk Institut: Vi underviser allerede meget bredt

Økonomisk Institut: Vi underviser allerede meget bredt

De studerendes kritik af et for snævert pensum på økonomistudiet rammer forbi, siger institutleder på Økonomisk Institut ved Københavns Universitet. Tidligere overvismand ser Rethinking Economics som et svagt oprør uden meget klare alternativer.

Nu ruller den cirkulære økonomi

Nu ruller den cirkulære økonomi

Ny lovgivning fra både Folketinget og EU presser på for mere fokus på reparationer og genanvendelse af materialer. Produkter og forretningsmodeller, der bygger på de samme principper, vælter frem. Den cirkulære økonomi er en ide, hvis tid er kommet.

Vi bruger afsindigt meget plastik

Vi bruger afsindigt meget plastik

Pludselig hader vi plastik. På få år er der kommet langt større bevidsthed om, at vores plastikaffald havner i maven på fisk og fugle eller i gigantiske plastik-øer i verdenshavene. Alligevel vokser forbruget støt. Det arbejder politikere, erhvervsfolk og civilsamfundet på at ændre.

Plastik fra danske husholdninger får nyt liv i Langå

Plastik fra danske husholdninger får nyt liv i Langå

Dansk Affaldsminimering sorterer, renser og tørrer plastik fra danske husholdninger på deres anlæg i Langå uden for Randers. Virksomheden giver plastikken nyt liv ved at smelte den om, så den kan sælges videre til producenter.

Brød bliver til øl bliver til brød

Brød bliver til øl bliver til brød

Det økologiske bageri Jalm&B har sammen med Carlsbergs bryggeri Jacobsen indgået en industriel symbiose, hvor de aftager hinandens restprodukter til at bage brød og brygge øl.

Dansk svineproducent satser stort på bæredygtige larver

Dansk svineproducent satser stort på bæredygtige larver

Den danske virksomhed Enorm Biofactory vil dyrke larver til produktion af insektprotein, som vil kunne anvendes som tilskud i fødevarer og i fiskefoder. ”Vores mål er at komme så tæt som muligt på et nulspildsanlæg,” siger administrerende direktør Carsten Lind Pedersen

Set, læst og hørt: Julie Rokkjær Birch

Set, læst og hørt: Julie Rokkjær Birch

Julie Rokkjær Birch er ny direktør på Kvindemuseet. Mandag Morgen har spurgt hende om, hvad hun har set, læst og lyttet til for nylig, og hendes anbefalinger byder på alt fra historie til science fiction og spiritualitet.

EU rører på sig som global stormagt

EU rører på sig som global stormagt

EU-landene aftvang før påske historiske handelspolitiske indrømmelser fra Kina. Det er kun det seneste eksempel på, at EU så småt begynder at træde i karakter som en global stormagt.

Brug verdensmålene effektivt til forretningsudvikling

Brug verdensmålene effektivt til forretningsudvikling

KOMMENTAR: Hvordan tager man som virksomhed verdensmålene til sig og bruger dem konkret i forretningsudviklingen? 13 danske virksomheder har fundet svarene gennem FN’s Udviklingsprogram SDG Accelerator. Lederen af programmet giver her et bud på, hvad andre kan lære af det.

Javel, fru statsminister

Javel, fru statsminister

ANALYSE: Mette Frederiksen vil ruske op i embedsværket, hvis hun vinder valget. Hun vil styrke Statsministeriet og tage stærkere politisk styring på prioriterede områder som børn. Men strategien er risikabel, og møgsager kan hobe sig op på hendes bord.

Så meget fylder den private velfærd i din kommune

Så meget fylder den private velfærd i din kommune

Danmark oplever i disse år en gradvis privatisering af velfærden. Her kan du se andelen af private daginstitutioner, andelen af elever i private skoler og antallet af private plejeboliger i din kommune.

Politisk aristokrati A/S

Politisk aristokrati A/S

Den postpræsidentielle klubs p.t. største stjerne, Michelle Obama, sælger millioner af bøger og taler for fulde huse. Et fragmenteret mediebillede gør, at folk hungrer efter en koncentreret aften i selskab med fascinerende mennesker, mener dansk festival-direktør. Det er blevet en millionforretning for ekspolitikere og deres fruer.

Europas gamle stormagter er i en elendig demokratisk forfatning

Europas gamle stormagter er i en elendig demokratisk forfatning

ANALYSE: Frankrigs demokrati er lige så sygt som det britiske. Hverken i Paris eller London er parlamenterne i stand til at skabe folkelig konsensus om nødvendige politikker. Theresa Mays håndtering af Brexit vil sætte dybe spor i årtier. Præsident Macron overlever kun takket være Frankrigs autoritære system.

Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

Hver syvende nye plejebolig drives af private. Antallet af fri- og privatskoler er højere end nogensinde. Antallet af børn i privatinstitutioner er tredoblet på få år. Danmark er på vej ind i en ny epoke, hvor den private velfærd vil fylde mere, forudser professor.

Over 30.000 børn bliver passet af private

Over 30.000 børn bliver passet af private

Private vuggestuer og børnehaver skyder frem over hele landet i disse år. Hver syvende daginstitution er i dag privat. I nogle kommuner er det op mod halvdelen. Eksperter forudser, at antallet vokser, i takt med at der skal oprettes op imod 6.000 flere pladser årligt.

Flere private plejeboliger til ældre aflaster kommunerne

Flere private plejeboliger til ældre aflaster kommunerne

Hver syvende nye plejebolig i Danmark bygges for private penge og skal drives af private operatører. Det stigende antal ældre er også blevet et marked for millioninvesteringer i private velfærdstjenester. Borgmestre i en stor og en lille kommune hilser de nye byggerier velkommen.

Set, læst og hørt: Rasmus Kjeldahl

Set, læst og hørt: Rasmus Kjeldahl

Mandag Morgen har bedt Rasmus Kjeldahl om tre kulturanbefalinger. Med musik fra unge, upcoming bands, en bog om Europas tilstand og et teaterstykke om parforholdet er der lidt for enhver smag.

Storhedstid for departementschefer

Storhedstid for departementschefer

Hvis en departementschef kan få en for departementet vigtig sag med i et regeringsgrundlag, er det en næsten-garanti for, at en ny minister vil tage sagen videre. Derfor bruger topembedsmændene tiden lige op til et folketingsvalg på at gennemgå såvel skuffesager som organisation.

Tag et opgør med de anonyme donationer

Tag et opgør med de anonyme donationer

KOMMENTAR: Politikere modtager mere offentlig støtte end nogensinde, men alligevel føler flere partier sig berettigede til at skjule deres private donorer. Det er demokratisk betænkeligt.

Regnearksledelsen har fejlet

Regnearksledelsen har fejlet

KOMMENTAR: Problemerne i Skat er et symptom på mange års fejlbehæftet tænkning i den offentlige sektor, hvor regneark udarbejdet af konsulenthuse har fået lov at diktere alt for meget alt for længe. Der er brug for færre konsulenter og mere ledelse.

Endnu en lærerreform, der svigter børn og unge med særlige behov

Endnu en lærerreform, der svigter børn og unge med særlige behov

KOMMENTAR: Uddannelsesministeren har nedsat en kommission, der skal komme med udspil til en ny læreruddannelse. Men der er ikke en eneste ekspert med forstand på specialpædagogik med ved bordet. Et signal om, at ministeren overser et af folkeskolens grundlæggende problemer.

Den demokratiske samtale med politikeren som cybersherif

Den demokratiske samtale med politikeren som cybersherif

En stor del af den politiske debat herhjemme begynder og foregår i dag på politikernes egne profiler på de sociale medier, og dermed er det også i politikernes magt at blokere de brugere, de ikke ønsker, skal blande sig i den demokratiske samtale.

Set, læst og hørt: Marie-Louise Boisen Lendal

Set, læst og hørt: Marie-Louise Boisen Lendal

Mandag Morgen har bedt Marie-Louise Boisen Lendal om tre kulturanbefalinger. Som direktør i den fødevarepolitiske tænketank Frej er hun dybt optaget af bæredygtighed, og det skinner igennem i anbefalingerne, der rummer tanker om kapitalisme, klimakamp og grøn virksomhedsledelse.

Start med at evaluere dig selv som mødeleder

Start med at evaluere dig selv som mødeleder

KOMMENTAR: En vej til at blive en bedre mødeleder er at evaluere sine egne møder på en systematisk måde, mener en af dem, der underviser kommende mødeledere. Det er i foreningen af teori og praksis, at guldet ligger.

Dampen er gået af privatiseringstoget

Dampen er gået af privatiseringstoget

Regeringen drømte for få år siden om at sælge el-, vand- og varmeværker for milliarder. Nu er privatiseringsbølgen bremset op i Danmark og mange andre steder i Europa. Det handler både om politik og økonomi.

Lilleholt: Målet var aldrig at sælge forsyningssektoren til en udenlandsk kapitalfond

Lilleholt: Målet var aldrig at sælge forsyningssektoren til en udenlandsk kapitalfond

Forsyningssektoren skal gøres mindre afhængig af tilskud og mere båret af markedskræfter. Men regeringen har ikke som mål, at der skal sælges ud af sektorens aktiver, fastslår energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. "Jeg har som minister – og det gælder også regeringen – ingen planer om at blande mig i ejerskabet."

Dueller på analyse og tal afgør forsyningssektorens fremtid

Dueller på analyse og tal afgør forsyningssektorens fremtid

Tænketanke, analyseinstitutter og interessenter på tværs af det politiske spektrum har de senere år bidraget til debatten om forsyningssektorens fremtid med argumenter for og imod involvering af private kræfter. Mandag Morgen kortlægger argumenterne fra et bredt felt af aktører.

Forbrugerejet fjernvarme kan blive centralt for Danmarks grønne omstilling

Forbrugerejet fjernvarme kan blive centralt for Danmarks grønne omstilling

Næsten to ud af tre boliger bliver varmet op af fjernvarme. Det nærmer sig europæisk rekord. Nu opfordrer dansk topekspert til, at vi for alvor bruger fjernvarmen i den grønne omstilling. ”Det bliver dyrere at lade være,” siger Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.

Nyt job: Torben Möger Pedersen bliver formand for CBS

Nyt job: Torben Möger Pedersen bliver formand for CBS

Som ny bestyrelsesformand på Copenhagen Business School skal Torben Möger Pedersen i samarbejde med rektor Nikolaj Malchow-Møller forsøge at sikre universitetet en plads blandt verdens bedste erhvervsuniversiteter.

"Den største fare ved maskinerne er at vi bliver som dem"

INTERVIEW: Teknologien byder på enorme gevinster, og hvis ikke vi kaster os ind i udviklingen, bliver vi udkonkurreret af dem, der gør. Men jo mere vores samfund og vi selv præges af teknologien, des mere mister vi af det, som gør os til mennesker og giver mening for os, advarer den tyske fremtidsforsker Gerd Leonhard.

Global topfeminist: Danmark sakker bagud på ligestilling

Global topfeminist: Danmark sakker bagud på ligestilling

INTERVIEW: Verden bliver rigere, sundere og mere sikker, hvis alle regeringer prioriterer ligestilling højere, mener Katja Iversen, leder af ngo'en Women Deliver. Hun skoser Danmark for at svigte ligestilling og for at have misset #MeToo-debatten.

Mødes I – eller holder I bare møder?

Mødes I – eller holder I bare møder?

KOMMENTAR: Møder er et nødvendigt, men ofte også udskældt element på mange arbejdspladser. Som leder er det din opgave at undgå, at subtile udelukkelsesmekanismer, alliancer og snævert fokus på egne agendaer blokerer for, at deltagerne kan samles om en fælles sag.